Näringslivet


Näringslivet nämns på ett fåtal ställen i Tidöavtalet, främst under rubriken Klimat och miljö. Det privata näringslivet berörs även i kapitlet om skolan.

Tidöavtalet

Klimat och miljö

  • Samverkan med bland annat näringslivet ska ske där så är relevant.
  • Klimat- och miljöåtgärder ska vara kostnadseffektiva men inte skada näringar och landsbygd.
  • Miljötillståndsprövningen ska förenklas och förkortas. Synpunkter från näringslivet ska inhämtas.

Skolan

  • Ökad statlig styrning. Skolvalet och antagningen ska reformeras.
  • Författningsändringar och myndighetsuppdrag mot betygsinflation
  • Hårdare ekonomiska och andra krav vid start eller köp av skola. Begränsning av vinstutdelning. 
  • En insynsprincip som ersättning för offentlighetsprincipen för kommunala huvudmän.
  • Kvaliteten ska bli likvärdig, t.ex. beträffande bibliotek, egna läroböcker, lokaler etc.  Skolinspektionen får ökade befogenheter. 
  • En yrkesskola utvecklas i samverkan med näringslivet.
  • Omställningsstödet ska användas till utbildningar i bristyrken.

Regeringen och SD

Media

Kursiv fetstil indikerar att artikeln är positivt inställd till Tidöavtalet.

Näringslivet slår larm när Naturvårdsverket krymperNäringslivet slår larm när Naturvårdsverket krymper  Altinget 23.5.2024

Regeringen låter Sverige stagnera  SvD 19.2.2024

En lag som reglerar företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter ÄR genomförbar - och efterfrågas  Fem organisationer 14.2.2024

Regeringen måste backa om lönegolvet  Timbro, SvD 8.2.2024

Regeringen: Backa inte från ert löfte om EU-krav på företagaransvar!  Forumciv 7.2.2024

Regeringens politik hotar den svenska partsmodellen  Sju arbetsgivare/representanter för arbetsgivarorganisationer inom industriavtalet, Altinget 11.1.2024

Tidöpartiernas klimathandlingsplan saknar konkreta åtgärder  Elin Lydahl, Innovationsföretagen Altinget 21.12.2023


Behåll klimatmålen för 2030, regeringen 374 företag och fackens centralorgannisationer. Aftonbladet 16.10.2023


Blanda inte in staten i den svenska lönebildningen  Tidningen Näringslivet 1.12.2022

Skomakaren uppgiven: Företag som går under  Tidningen Näringslivet 9.11.2022


Tidöavtalet och regeringsförklaringen  Sydsvenska industri- och handelskammaren 3.11.2022

Skatter i Tidöavtalet och regeringsförklaringen  Svenskt näringsliv 18.10.2022

Kemiindustrierna: Det här saknas i Tidöavtalet  Tidningen Näringslivet 18.10.2022

Kommentarer