Arbetsmarknaden


Vissa av åtgärderna i Tidöavtalet kommer att drabba tillgången på arbetskraft hårt. Framför allt gäller det lågavlönade. Arbetsgivare börjar nu protestera.

Arbetsmarknaden i Tidöavtalet

Det finns inget i Tidöavtalet som direkt riktar sig mot arbetsmarknaden. Däremot finns det flera åtgärder gällande invandrad arbetskraft som påverkar arbetsmarknaden indirekt.

Se Invandrarna och de som söker skydd  

Från departementen

Arbetsförmedlingen ska bidra till att förhindra återfall i brott  Arbetsmarknadsdepartementet 26.12.2023  Redovisning 13.5.2023

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fler vägar till arbetslivet  (U2022:03)  Dir 2023:114  Redovisning 4.11.2024

Tilläggsdirektiv till Yrkesvuxutredningen (U2022:05)  Dir 2023:110  Redovisning 15.2.2024

Förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  Dir 2023:65  Redovisning 13.6.2025

Språkkrav för personal i äldreomsorgen  Dir 2023:44 Redovisning 1.9.2024

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikesfödda kvinnor (Ju 2022:05)  Dir. 2023:42  Redovisning 31.1.2024

Svenska språket avgörande för anställningsbarheten  Pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet 16.8.2023

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en målstyrd integrationspolitik (Ju2022:05) Dir 2023:101  30.6.2023  Redovisas 31.1.2024 respektive 31.5.2024 

Promemoria Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare  4.5.2023

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (2022:11)  Dir. 2023:25  Redovisning 31.1.2024

Promemoria Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl  24.2.2023

En behovsprövad arbetskraftsinvandring  Dir 2022:90  30.6.2022  (Redovisning 31.7.2023)
Tilläggsdirektiv till Utredningen om behovsprövad arbetskraftsinvandring (Ju2022:11)  Dir 2023:25  17.2.2023  Redovisning 31.1.2024

Regeringen och SD

Vi som moderater känner inte igen oss i regeringens politik  Sydsvenskan 7.11.2023

"Ministern: Jobben ska tas av människor som redan är här"  DN 31.10.2023

Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare höjs  Pressmeddelande 29.9.2023

Förstärkning av SFI för att fler ska få jobb och möjlighet att försörja sig   Pressmeddelande 11.9.2023

Sverige pausar EU-förhandlingar om tvångsarbete - "Miljontals människor påverkas"  Altinget 8.5.2023

Redovisning

Nya regler för arbetskraftsinvandring mm  SOU 2024:15  15.2.2024

Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration  SOU 2023:24  Maj 2023

På egna ben. Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden  SOU 2023:7 

Remissvar

Remissvar till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl  Bodens kommun 31.3.2023

Remiss av 2023:24 Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration  Dnr A2023/00895

Remiss av promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare D.nr. Ju 2023/00106  

   - Kommunal  20.6.2023
   - SKR (Sveriges kommuner och regioner) 16.6.2023
   - Sveriges advokatsamfund  15.6.2023
   - SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) 15.6.2023
   - TCO (Tjänstemännens centralorganisation)  14.6.2023
   - Svenskt näringsliv  14.6.2023
   - Arbetsgivarverket  13.6.2023
   - Företagarna  13.6.2023
   - Byggföretagen  13.6.2023
   - Migrationsverket 12.6.2023
   - Diskrimineringsombudsmannen  1.6.2023 
   - Stockholms katolska stift  1.6.2023

Remissvar Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl 

    - Arbetsförmedlingen 28.3.2023 
    - Bodens kommun 31.3.2023

Rapporter

Tidöavtalet kan leda till fler papperslösa  Lisa Pelling, Arbetsvärlden 22.3.2023

Oppositionen

Kontrollerad arbetskraftsinvandring står inte i motsats till generös asylpolitik  AiP 24.1.2023

Demonstrationer mot försörjningskravet

Märsta: Mänsklig kedja utanför Migrationsverket 11.10.2023 Arbetaren 18.10.2023

Stockholm: Mynttorget 15.10.2023. Arr. Work Permit Holders Association  Arbetaren 18.10.2023 

Media

Offer för nya regler  Motorbranschen 6.3.2024

Kristersson, sviker du dem som byggt landet?  Kommunal och Byggnads, Aftonbladet 21.2.2024

Regeringen låter Sverige stagnera  SvD 19.2.2024

Regeringen måste backa om lönegolvet  Timbro, SvD 8.2.2024

Regeringens politik hotar den svenska partsmodellen  Sju arbetsgivare/representanter för arbetsgivarorganisationer inom industriavtalet, Altinget 11.1.2024

Så påverkas arbetsmarknaden av det nya plattformsdirektivet  Arbetaren #99/2023

Vi har allt att vinna på att ta emot flyktingar  Peo Hansen, Konkret 11.11.2023

Kravet som borde ge Svenskt Näringsliv panikångest  Janne Fröderberg, Rörelsen 2.11.2023

Regeringens lönegolv är ett oansvarigt experiment  Karin Johansson, DN debatt 1.11.2023

Höjt krav för arbetskraftsinvandring försvårar rekrytering till välfärdens yrken  SKR, DN 31.10.2023

Inte ens regeringen tror att skärpt arbetskraftsinvandring är av godo  Max Hjelm, DN 31.10.2023

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige  21 SACO-förbund, Expressen 31.10.2023

Sjuksköterskorna fick höjd lön för att kunna stanna i Sverige  DN 31.10.2023

Svenska lantbruk riskerar att gå under när regeringen stryper arbetskraftsinvandringen  DN 29.10.2023

LO, TCO och SACO: Regeringens initiativ riskerar arbetsmiljön  Altinget 26.10.2023

Regeringen pekar ofrivilligt ut problemet: Vilka skitlöner vi har  Arbetaren #80/2023 25.10.2023

Hela listan: Så många arbetskraftsinvandrare klarar inte lönekravet  Arbetet 20.10.2023

SJ hotar stoppa tågen över Öresund: "Orimlig situation  SJ 16.10.2023

Kommunal i Umeå vill ha samma lön som regeringen kräver för arbetskraftsinvandrare  Kommunalarbetaren 13.10.2023

Larmet: Nya lönegolvet ger färre läkare till vården  Arbetet 12.10.2023

Regeringens politik visar att undersköterskor har så låga löner att vi borde bli utvisade  Kommunalarbetaren 5.10.2023

Regeringens lönegolv slår hårt mot svenska företag  Svenskt näringsliv 3.10.2023

Oviss framtid: Det är en diskriminering som pågår  Arbetaren 76:2023  2.10.2023

Rekordlåg arbetslöshet bland invandrare  DN 22.9.2023

Regeringen satsar på tusentals yrkesutbildningar  Omni 12.9.2023

Omställningsstudiestödshaveriet är och förblir ett avtalsbrott  Altinget 6.9.2023

LO: Las-överenskommelsen äventyras  Arbetaren 67:2023 1.9.2023

Folkhögskolans kris sätter stopp för nya undersköterskor  SVT 28.3.2023

Utvisningarna är en katastrof för vården  Aftonbladet 16.8.2023

SKR, Svenskt näringsliv och Arbetsgivarverket: Slopa höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare  Altinget 29.6.2023

Samfundet: Nej till höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandring  Dagens juridik 19.6.2023

LO och Almega i hård kritik mot Johan Pehrsson: "Vansinnigt" att utelämna parter i nytt råd om arbetsmarknad  Arbetet 14.6.2023

68 platser står utan intagna - mitt i anstaltsbristen  DN 3.6.2023

Få av de 700 000 invandrare som är "icke självförsörjande" lever på bidrag  Arbetet 2.6.2023

SD bromsar regeringens etableringsjobb  Syre 23.5.2023

SD och Timbro krokar arm för att knäcka arbetarrörelsen  Rörelsen 22.5.2023

Norrbotten behöver folk men sparkar ut de som finns  Aftonbladet 14.5.2023

Johansson om regeringens försörjningskrav: "En märklig särreglering"  Svenskt näringsliv 4.5.2023

För höga löner till utländsk arbetskraft  Lantbruksnytt 4.5.2023

Regeringen dubblar lönekrav för invandrare  Näringslivet 4.5.2023

Trots akut personal i äldreomsorgen - tiotal anställda i Boden utvisas  Kommunalarbetaren 3.5.2023

Tillåt spårbyte för asylsökande  Nya Wermlandstidningen 14.4.2023

Så många procent finns inte, sa Pomperipossa i Monismanien  DN 3.4.2023

Familjer riskerar slås sönder av nya försörjningskravet  Arbetaren #40/2023

Här är myterna om arbetskraftsinvandringen - "anekdoter"  Tidningen Näringslivet 31.3.2023 

För att klara krisen: Sörmland rekryterar barnmorskor från Iran  Dagens Medicin 23.2.2023

SKR: Vi behöver invandring för att klara framtidens kompetensförsörjning  Dagens Medicin 22.2.2022

Näringsutskottets ordförande om småföretagarpolitiken  Näringslivet 20.2.2023 

Ryktet om Sverige som skitland slår mot näringslivet  Jiang Millington, Dagens Samhälle 30.1.2023

Obegripligt att regeringen skär ner på yrkesutbildningarna  Arbetet 9.1.2023

SKR larmar: Skärpta krav för arbetskraftsinvandrare hotar rekryteringen  Dagens Samhälle 16.12.2022

Förväntad brist på personal större problem än svenskan  Härryda-posten 4.12.2022

För hög lönegräns för utländsk arbetskraft  Dagens Industri 2.11.2022

TCO om Tidöavtalet: Viktigt att förutsättningarna för omställning stärks  TCO 14.10.2022

Kommentarer