Civilsamhället

 

Civilsamhället är icke vinstdrivande verksamheter, allt från internationella organisationer som Röda korset, Amnesty och Rädda barnen, till enskilda individer och små facebookgrupper. Folkrörelser är en genuin del av Sverige.

Regeringen, SD och myndigheter

Att en kyrka inte får bidrag är inte censur  Emanuel Karlsten, GP  nov 2023


Motståndsgrupper

Det börjar växa fram grupper och kampanjer som aktivt arbetar mot Tidöavtalet. 

Se också Angiverisamhället

Backa demokratin  Civil Rights Defender

Försvara asylrätten  FARR, Flyktinggruppernas riksråd

#Riv Tidöavtalet  

Mobilisering mot angiverilagen - vi anger inte  

Stoppa rasismen - därför är Tidöavtalet rasistiskt  Information på olika språk

Ta ett kliv framåt för demokratin, för mänskliga rättigheter och för en hållbar framtid  

Miljödepartementet - älskad, saknad aldrig glömd  Naturskyddsföreningen

Skriv under

Skydda demokratin från grunden! Civil Rights Defenders

Tvinga inte bibliotekarier till angiveri  DIK

Stoppa angiverilagen - skriv på nu!  Skiftet

Vi anger inte!  För vårdpersonal

Låt folkhögskolan fortsätta blomstra!  Skiftet

Vi är enade och tänker inte längre vara tysta  För domare

Upprop mot Tidöavtalet  Läkare mot rasism

Grundlagsskydda de ofödda barnen  Kristna värdepartiet (borttaget från Skiftet)

Demonstrationer och möten

Se även Angiverisamhället

Almedalen: Finansiering av civilsamhället - betydelsen för demokratin  Civos, Studieförbunden, Civilsamhällesarenan. Almedalen 27.6.2024

Almedalen: Gemensam handling för demokrati, hopp och existentiell hållbarhet - om civilsamhällets framtid  Sensus 26.6.2024 

Stockholm: Demonstration - mot SD - mot Tidöavtalet  Gustav Adolfs torg (framflyttad från14.6.2024, nytt datum kommer)

Stockholm: Demokratiuppropet  Kungsträdgården 5.6.2024

Husby: Samtal om säkerhetszoner, trygghet och diskriminering  Folkets Husby och CRD 22.4.2024

Digitalt: Civilsamhällets förändringskraft - om organiserat nyskapande och vikten av samverkan  13.12.2023

Stockholm: Kärrtorp - 10 år  16.12.2023

Stockholm:  Försvar av rätten till asyl  Migrationsverket, Sundbyberg 1.12.2023

Helsingborg:  Mänskliga rättighetsdagarna 2023  23-25.11.2023

Stockholm:  Tisdagar mot Tidö 2  Mynttorget kl 18 21.11.2023

Umeå:  Demonstration för Afghanistans folk och en human flyktingpolitik  21.10.2023

Stockholm:  Manifestation mot den inhumana migrationspolitiken 14.10.2023 

Östersund: Jämtland mot rasism - för ett mänskligare samhälle  16.9.2023

Göteborg: 
- Gustav Adolfs torg, varje tisdag eftermiddag
Göteborg kräver: Riv Tidöavtalet! 6.6.2023

Stockholm: Riksbron, varje onsdag kl 16-17.30 

Nationell protest 15.4.2023

- Läkare mot rasism - tal vid Riv Tidöavtalet! Demonstration i Stockholm 15 april 2023

- Protester mot Tidöavtalet i flera städer  Syre 15.4.2023

Rapporter från civilsamhällets organisationer

Se även Angiverisamhället  

Vad kan civilsamhället göra för att påverka och vilka förutsättningar krävs?  Ideell Arena 20.9.2023

Vad du behöver veta om migrationspolitiken i Tidöavtalet  FARR (Flyktinggruppernas riksråd)

Integrationens slut  Lisa Pelling, Arena Idé mars 2023

En migrationsrättslig analys av Tidöavtalet  Asylrättscentrum 23.2.2023 

Rapport: Tidögranskningen - en rättighetsbaserad granskning av Tidöavtalet  CRD 24.10.2022

Uttalanden från civilsamhällets organisationer

Se även Angiverisamhället  

Svenska Afghanistankommittén Södertälje: Stoppa nedmonteringen av den svenska folkrörelsenStoppa nedmonteringen av den svenska folkrörelsen  LT 14.5.2024

21 civilsamhällesorganisationer: Mänskliga rättigheter går inte att damma av vid behov  Altinget 12.4.2024

5 organisationer inom funktionsrätt: Orimligt att lägga ner arvsfonden  SvD 16.3.2024

25 organisationer inom civilsamhället: Att skrota Arvsfonden drabbar barn och unga  Aftonbladet 13.3.2024

Forum: Att lägga ner Arvsfonden är en fullständigt orimlig slutsats  5.3.2024 

5 organisationer inom civilsamhället: En lag som reglerar företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter ÄR genomförbar - och efterfrågas  14.2.2024

21 organisationer inom civilsamhället: Vad har ni emot oss som jobbar för fred?  Aftonbladet 4.2.2024

Svenska freds- och skiljedomsföreningen: Regeringen kapar stöd till fredsorgansationer: Riktad attack mot kritiskt granskande röster  22.12.2023

Svenska freds- och skiljedomsföreningen: Underlag: FBAs stöd till civilsamhället  22.12.2023 

15 organisationer inom civilsamhället: Vi vill samarbeta med myndigheterna om gängkriminaliteten  Altinget 10.11.2023

Forum: Budgetpropositionen är ett allvarligt slag mot civilsamhällets röstbärande roll  22.9.2023  

Forum: Liberalerna har inte förstått etniska organisationer  Hanna Kroksson DN 11.9.2023

22 etniska organisationer: Tidöpartier slår in en kil mellan minoriteter och etniska svenskar  DN 7.9.2023

19 organisationer i Concord Sverige: Här har du en reformagenda för mänskliga rättigheter, Forssell  Altinget 23.8.2023

3 samordnande organisationer: Populism när L vill stoppa bidrag  SvD 16.8.2023 

606 forskare: Att dra in anslagen till utvecklingsforskning är förödande  Aftonbladet 30.6.2023

104 biståndsorganisationer: Vi vill att regeringen tar vår oro på allvar  Altinget 16.6.2023

Friskolornas riksförbund:  Friskolornas riksförbund vill inte ange papperslösa skolbarn  SR 4.6.2023

41 vårdorganisationer: Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas  Dagen Samhälle 25.5.2023

Lärarnas yrkesetiska råd: Anmälningsplikt i konflikt med lärares yrkesetik  24.5.2023

Norra Järva stadsdelsråd: Står bakom Husbyrådets uttalande  (se nedan) Nyhetsbyrån Järva 30.5.2023

Husbyrådet: Uttalande kring Tidöavtalet (HR 2023/1)  Husbyrådet 22.5.2023

Studentförbund: SD:s respekt för demokratiska processer är obefintlig  Altinget 12.5.2023

Asylrättscentrum: En migrationsrättslig analys av Tidöavtalet   Läst 11.5.2023 

Sociala missionen: Bryt Tidöavtalet om migration  Sändaren 2.5.2023

Antidiskrimineringsbyråer: SD har inte begripit diskrimineringslagen  DN 28.4.2023

DIK: Tidöavtalet och dess konsekvenser för våra fri- och rättigheter i Sverige  Webinarium 24.3.2023

Vården: Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas. Gemensamt ställningstagande från vårdprofessionerna  Mars 2023  

SACO (21 fackförbund): Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken  SvD 12.3.2023

Solidaritetsföreningen nordost: Det behövs mer solidaritet - inte mindre! 11.3.2023 

Rätten till vård-initiativet: Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas  28 vårdorganisationer och 13 stödorganisationer. Mars 2023

Asylrättscentrum: Asylrättscentrum kommenterar Tidöavtalet  23.2.2023

Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen: Program för rättsstaten Sverige 2023  21.2.2023

Nationell samverkan för psykisk hälsa NSPH: Hur påverkas personer med psykisk ohälsa av Tidöavtalet?  14.2.2023

21 organisationer: Vad har ni emot oss som jobbar med fred?  Aftonbladet 4.2.2024 

Sveriges kvinnoorganisationer: Tidöavtalet riskerar att försämra kvinnors liv

TCO: Vi vill se större krafttag för att stärka välfärden  23.12.2022

Kulturskaparna: Kulturskaparna avråder från att införa en kulturkanon  22.12.2022

4 006 vårdanställda: Vi vägrar ange våra patienter  Aftonbladet 21.12.2022

Läkare i Världen: Vi tänker inte vara en del av migrationsministerns utrotningsprojekt  Altinget 12.12.2022

FCFP (Fackligt center för papperslösa): Skuggsamhället man vill ha bort kommer att växa  SvD 29.11.2022

Läkarförbundet: Läkarförbundet vill se generösare vård åt asylsökande och papperslösa  DN 11.12.2022

BiS, Bibliotek i Samhälle: Uttalande från BiS styrelse mot förslaget om angiveri av papperslösa  BiS 8.11.2022

35 författare: En statlig kanon hör inte hemma i en demokrati  Expressen 8.11.2022

Civil Rights Defenders: Söders hot kan inte tysta vår granskning  Expressen 3.11.2022

Umeå universitetssektion, SAC: Fackligt löfte angående Tidöavtalet  

Facken i välfärden: Tidöavtalet struntar helt i välfärdskrisen  Aftonbladet 29.10.2022

Rädda barnen: Tidöavtalet - så påverkar det barns rättigheter  28.10.2022

MÄN: Öppet brev till Ulf Kristersson, Sveriges statsminister  27.10.2022

FARR m.fl. organisationer: Vi protesterar mot Tidöavtalet och en främlingsfientlig flyktingpolitik  26.10.2022

Civil Rights Defenders: Vi har granskat Tidöavtalet  24.10.2022

Refugees welcome Stockholm: Den nya politiken ett svek mot samhället  Aftonbladet 21.10.2022

SACO studentråd: Saco studentråd om Tidöavtalet  SACO 24.10.2022

Forum (idéburna organisationer med social inriktning): Tidöavtalet väcker starka reaktioner i civilsamhället  20.10.2022

Amnesty: Tidöavtalet hotar mänskliga rättigheter i Sverige  20.10.2022
Kommentar om den blivande regeringens biståndspolitik  17.10.2022

Qx: Rainbow refugees: "Så söker Tidöavtalet splittar HBTQI-rörelsen"  20.10.2022

Panelen: Vad är din reaktion på Tidöavtalet?  Syre 19.10.2022

IOGT-NTO: Regeringsförklaringen präglas av ett bristande folkhälsoperspektiv  18.10.2022 

Sveriges kvinnoorganisationer: Tidöavtalet riskerar att försämra kvinnors liv   

Naturskyddsföreningen: Vad innebär Tidöavtalet för miljö och klimat?  14.10.2022

TCO: TCO om Tidöavtalet: Viktigt att förutsättningarna för omställning stärks  TCO 14.10.2022

BRIS (Barnens rätt i samhället): Tidöavtalet behöver en barnkonsekvensanalys  14.10.2022

IM: Både Sverige och världen förlorar på sänkt bistånd  14.10.2022

Studieförbunden: Studieförbunden kommenterar Tidöavtalet  14.10.2022

Media

Kursivt och fetstil indikerar positiv inställning till regeringens åtgärder eller förslag.

Reclaim folkrärelserna!  Parabol 5-2024

Tillsätt en haverikommission!Tillsätt en haverikommission!  Ordfront Magasin 2.5.2024

Det luktar riktigt illa när regeringen stoppar stödet till Svenska Freds  ETC 22.12.2023

Nya besked från regeringen: FBA ska inte längre ansvara för stöd till civilsamhället  Folke Bernadotte-Akademin dec 2023

Regeringsbeslut: Arvsfonden kan dela ut mer pengar framöver  Altinget 17.11.2023

Politisk polarisering  utmaning för civilsamhällets framtida finanser  Altinget 15.11.2023

Regeringen tar nytt grepp om demokrativillkoren  Forum 14.12.2022 

Vad händer med kyrkorna om bidragen sinar?  Steven Crosson, Dagen 27.10.2023

SR-topp rasar mot MR-organisation - vill dra in statsbidrag efter kritik  Omni 26.10.2023

Strypta bidrag kan försämra integrationen  Edström, Hertting SvD 23.9.2023

Regeringen slopar medlen till etniska föreningar - trots att forskning menar att de bidrar till ökad integration  Fremia sept 2023

Indragna bidrag till etniska föreningar förödande för integrationen  Kristofer Lundberg (V), GP 14.9.2023

Regeringen drar in bidrag till landets etniska föreningar  ETC 7.9.2023

Slopa stadsbidragen till trossamfunden  Philip Johansson, Lennart Lauenstein, SvD 25.8.2023

Fram till idag har vi låtsas att etniska föreningar bidrar till demokrati  Andreas Johansson Heinö, DN 14.8.2023

Staten bör inte särbehandla etniska föreningar  Håkan Boström, GP 14.8.2023

Tidöavtalet väcker starka reaktioner i civilsamhället  Forum 20.10.2022
Kommentarer