Folkbildningen


Ett av statens syften med stöd för folkbildningen är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 

Tidöavtalet om folkbildning 

"Översyn av folkbildningsrådet. Systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. En bred reform behövs av modellen för medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen om uppföljning och kontroll av statsbidraget behövs ytterligare åtgärder för att reformera stödet till folkbildningen. I det sammanhanget ska övervägas om medelstilldelningen ska hanteras av en myndighet istället för av Folkbildningsrådet. Genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras." (sid. 62)

Regeringen och SD

Tilläggsdirektiv till utredningen om Styrning och uppföljning av folkbildningen - vägval inför framtiden (U 2022:01)  Dir 2023:130 Redovisning 14.6.2024

Statsbidragen till etniska organisationer kan ryka  Altinget 16.8.2023

Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund Promemoria U2023/01468 Regeringen 26.4.2023

Pressmeddelande: Förslag om att öka den statliga styrningen av statsbidrag till folkbildningen remitteras  Regeringen 26.4.2023 

De ska bistå med expertkunskap i utredningen om folkbildningen  Altinget 30.3.2023

Regeringen instämmer i Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden  Regeringen 24.1.2023

Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden Skr.2022/23:50  24.1.2023

Skärpta krav i Folkbildningsrådets riktlinjer  Regeringen 9.1.2023

Styrning och uppföljning av folkbildningen - vägval inför framtiden  Dir 2022:75 9.6.2022 En utredning om folkbildning tillsattes under den förra regeringen, under ledning av Christer Nylander. Den ska bland annat ge förslag om ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll. Redovisning till regeringen senast 19.2.2024.

De ska bistå med expertkunskap i utredningen om folkbildning  Altinget 29.3.2023 

Redovisning

Bildning, utbildning och delaktighet - folkbildningspolitik i en ny tid  SOU 2024:22Bildning, utbildning och delaktighet - folkbildningspolitik i en ny tid  SOU 2024:22  Utbildningsdepartementet 13.6.2024

Oppositionen

Vi är närapå chockade över regeringens blindhet  (C) Folkbladet 15.10.2023

Strypta anslag till folkbildningen farligt  Centerpartiet Uppsala län 10.10.2023

Skamligt att Liberalerna går med på att slakta folkbildningen  Annika Strandhäll, Göteborgsposten 8.10.2023

Bengt Storbacka (S) kommenterar M och SD om statsbidragen till studieförbunden  Linde Kultur 4.10.2023

Det är en slakt av folkbildningen!  (C) Dagens Västervik 7.10.2023

Stoppa slakten av folkbildningen  (MP) Smålandsposten 5.10.2023

Initiativ för studieförbunden: "Neddragningen riskerar att tysta"  (S, V, MP) Syre 26.9.2023

S, V och MP tar initiativ i riksdagen mot SD-regeringens slakt av studieförbunden  Socialdemokraterna 26.9.2023

Studieförbunden måste räddas från regeringens dumsnålhet  Vänstepartiet 26.9.2023

Folkbildning viktigare än billiga plastpåsar  Centerpartiet Halland. Hallandsposten 25.9.2023. Hallands nyheter 22.9.2023. Kungsbackaposten 26.9.2023

Regeringen slaktar folkbildningen och studieförbunden  Centerpartiet Gävleborg. Gävle Dagblad 20.9.2023 

Remissvar  

Ökat statligt inflytande över stadsbidraget till folkhögskolor och studieförbund  U2023/01468 Remisstid 26.6.2023

Rapporter

Samlad bedömning: Folkbildningens betydelse för samhället  Folkbildningsrådet 30.5.2024

Folkbildning i landsbygder  Folkbildningsrådet  25.3.2024

Folkbildningsrådets styrelse beslutar om ny statsbidragsmodell för att främja kvalitet  Folkbildningsrådet 30.5.2023

Läs mer om folkbildningens betydelse för samhället  Folkbildningsrådets rapporter 2018 - 2022. Folkbildningsrådet, senast uppdaterad 25.4.2023

När folkbildningen möter samhällets demokratiska utmaningar. Fördjupad bedömning av demokratilyftet 2022  Folkbildningsrådet 22.3.2023

Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden  Riksrevisionen 2022/23:50 Regeringen 24.1.2023

Demonstrationer och möten

Almedalen: Vägval inför framtiden - vad säger egentligen fortbildningsutredningen?  Studieförbunden i samverkan och Bilda 26.6.2024

Webinarium: Webbinarium om fortbildningsutredningen  Sveriges folkhögskolor 17.6.2024

Sundsvall: Stoppa regeringens slakt av folkbildningen! 29.9.2023

Stockholm, Malmö, Göteborg m.fl. platser: #FolkhögskolanBildarSverige 19.9.2023

Östra Grevie: Upprop för folkhögskolan 2023  Östra Grevie fhsk 25.3.2023

Upprop

#Studieförbundensamlar Sverige  Skiftet

#StudieförbundensamlarSverige  Studieförbunden.se 

Upprop för att rädda folkbildningen - Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

Övriga aktiviteter

Samtal om fortbildningsutredningen  Fortbildningsrådet 14.6.2024

Folkbildning - vem bryr sig?  Webinarium 10.11.2023

Media

Fetstil indikerar att artikeln är positiv till Tidöavtalet.

Nerskärningskartan - effekter av kapade statsbidrag till studieförbunden  Studieförbunden samlar Sverige  Uppdateras kontinuerligt

Folkhögskolor sparar på kulturkurser - svår ekonomi  SR 20.2.2024

LO och Kommunal: Är Tidöpartierna rädda för bildade arbetare?  Altinget 6.12.2023

Vem står upp för folkbildningens frihet?  Ordfront Magasin 6.12.2023

Folkbildningen viktig för medie- och informationskunskapen  Folkbildningsrådet 2.11.2023

Nerlagd folkhögskola i Riddarhyttan fortsätter med kulturell fortbildning  Kulturstad Lindesberg 30.10.2023

Nu är det dags för en inkluderande och modern folkrörelse  Altinget 27.10.2023

SD-regeringens slakt av folkbildningen ett slag mot kvinnor  Sundsvalls tidning 16.10.2023

Kulturens bildningsverksamhet avvecklar sin statsbidragsberättigade studieförbundsverksamhet  Kulturen.se 15.10.2023

Fortsatt starkt stöd för folkbildningen - med tydligare koppling till arbetsmarknaden  (KD) Mora tidning 15.10.2023

Slakten av folkbildningen - ett dråpslag mot Sveriges pensionärer och landsbygd  ABF 11.10.2023. Har varit införd i ett stort antal lokaltidningar, ibland i förkortad version.

Varför föraktar Mats Persson förkovran och folkbildning?  Verdandi, Altinget 10.10.2023

Kraftiga reaktioner mot neddragningen  Västerbottningen 5.10.2023

Replik: Läst och sett men inte förstått  Studieförbundet Vuxenskolan, Dagens Vimmerby 3.10.2023

När regeringen slaktar folkbildningen slocknar skyltarna i hjärtlandet  Altinget 2.10.2023

Skattemedel till jobbinsatser i stället för knyppling  (M) Dagens Hultsfred 29.9.2023

Gemensamt initiativ från S, V och MP för att rädda studieförbunden  E-folket 28.9.2023

SD och M i Lindesberg om regeringens nedskärning av statsbidragen till studieförbunden  Linde Kultur 26.9.2023

Regeringens nedskärningar för studieförbunden slår hårt mot kulturen  Linde Kultur 25.9.2023

Detta svek mot folkbildningen är ännu ett led i att utarma landsbygden  Studieförbundet Vuxenskolan, Dagens Hultsfred 24.9.2023

Slakten av folkbildningen är en skam för liberalerna  Sverker Sörlin, DN 23.9.2023

Därför kräver SD slakt på folklig bildning  Aftonbladet 23.9.2023

Drömmar dör när Mats Persson brandskattar studieförbunden  Rörelsen 22.9.2023

Försvara folkbildningen och livslångt lärande  Handels 22.9.2023

Folkbildningen tar inte skada om fusket "slaktas"  UNT 21.9.2023

Mats Persson genomför SD:s bildningsslakt  Arbetet 20.9.2023

SD-regeringen slaktar folkbildningen - Liberalerna håller i yxan  E-folket 20.9.2023

Högern slaktar oss mot sina egna väljares vilja  ABF Stockholm, Expressen 20.9.2023

Den pågående slakten av folkbildningen är en katastrof  ETC 20.9.2023

Upprop: De statliga anslagen till folkhögskolorna räcker inte till  Rektorer för tio folkhögskolor. Altinget 19.9.2023

Vi är oroade över slakten av folkbildning  Arbetarbladet 19.9.2023

Regeringen drar ner på anslag till studieförbund: "Prioriterar"  SVT 18.9.2023

Massiv kritik när regeringen kapar studieförbundens anslag  Altinget 18.9.2023

Risk för ökade kostnader, mer byråkrati och mer politisk styrning av folkbildningen  Studieförbunden 15.9.2023

Folkhögskolans kris sätter stopp för nya undersköterskor  SVT 28.3.2023

Folkbildningen ger en chans till dem som inte klarade vanlig skola  Altinget 8.8.2023

Folkbildningen med i förslag om kunskapsprov för uppehållstillstånd  Folkbildningsrådet 21.6.2023

Karlsson: De sa att nu kommer fascisterna  Intervju med Mattias Karlsson. SvD 3.6.2023

Socialdemokraterna: Sverigedemokraterna pressar regeringen om studieförbunden  DN 12.5.2023

Regeringen vill stärka statens inflytande av statsbidraget till folkbildningen  Dagens Arena 27.4.2023

Nej till ökad statlig styrning av statsbidrag till folkbildning  Studieförbunden 27.4.2023

Upprop för den fria bildningen!  Biskops-Arnö fhsk 12.4.2023

Det pågår ett krig mot det svenskaste vi har  Aftonbladet 25.3.2023

Annica Dahl: När andra vill splittra måste vi hålla ihop  ABF 24.5.2023

Folkhögskolan en av de viktigaste integrationskrafterna  Miljömagasinet 24.4.2023

Om regeringen vill bryta segregationen behöver den satsa på folkhögskolorna  Altinget 12.4.2023

Nedmonteringen av svensk folkhögskola fortsätter  Satsningen i vårbudgeten på vuxenutbildning går till Komvux i stället för till folkhögskolorna. Dagens Arena 11.4.2023

Färre platser på folkhögskolorna - efter indraget pandemistöd  SVT 31.1.2023

Svårt för folkhögskolorna när pandemistöd försvinner  SVT 24.1.2023

Så drabbas folkhögskolan av regeringens budget  Regeringen förlänger inte satsningen på 3 000 extraplatser vid landets folkhögskolor. Därmed försvinner en mängd yrkesinriktade utbildningar för de personer som står längst från arbetsmarknaden. Vi lärare 14.11.2022

Bra med nya pengar till Svenska från dag ett  Studieförbunden 8.11.2022

Tidöavtalet väcker frågor för folkhögskolan  Vi lärare 28.10.2022

Vad är folkbildning?

Folkbildningens betydelse  Föreningen Norden 15.7.2020

Statens mål för folkbildningspolitiken är att folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att 

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Folkbildningsrådet har i uppdrag av regeringen att fördela och följa upp stadsbidraget. Rådet är en ideell förening med tre medlemmar:

Tio studieförbund får stadsbidrag:


Kommentarer