Jämställdhet, diskriminering, heder

Globala målet 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

När det gäller sådant som jämställdhet och kvinnors rättigheter fokuserar Tidöavtalet på det som framför allt angår utländska medborgare.

Kvinnors rättigheter och Tidöavtalet

  • Möjligheten att utvisa utländska medborgare på grund av bristande vandel ska utredas. Hit räknas bland annat prostitution. 
  • Vistelseförbud ska kunna dömas ut vid hedersvåld och våld i nära relationer.
  • Lagstiftningen mot hedersrelaterat förtryck och maktstrukturer ska skärpas. 
  • Äktenskap mellan kusiner ska förbjudas. 
  • Förslag tas fram om hur kvinnans rätt till abort kan ges skydd i regeringsformen. 

Regeringen och SD 

Från departementen

Förbud mot kusinäktenskap utreds  Justitiedepartementet 11.8.2023  Redovisning 1.10.2023

En stärkt och långsiktigt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck  Dir 2023:117  7.8.2023  Redovisning 1.3.2024 respektive 28.2.2025.

Genomförande av EU-direktivet om stärkt tillämpning av principen om lika lön för män och kvinnor för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer  Dir 2023:68  Redovisning 31.5.2024

Redovisning, rapporter

Myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten  Statskontoret 14.6.2024

Ett starkare straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön  SOU 2023:80  21.11.2023

Polisens arbete med profilering och likabehandling  BRÅ 26.10.2023

Förstärkt skydd för den personliga integriteten. Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök  SOU 2023:37  3.7.2023

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp  SOU 2023:14  21.4.2023

Remissvar

Förstärkt skydd för den personliga integriteten - behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök  SOU 2023:37  Ju2023:01620  Remisstid 20.11.2023

Remiss av SOU 2023:17 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp  Dnr Ju2023/01030 26.5.2023. Slutdatum 26.9.2023

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på utkast till lagrådsremiss: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd  Dnr ALLM 2023/86 31.3.2023

Oppositionen

V: Snart står svenska skattebetalare för nannys via föräldraförsäkringen  Altinget 16.11.2023

Uttalanden från organisationer

Bra att EU-domstolen öppnar för att förbjuda hijab på myndighetspersoner  GAPF, Altinget 4.12.2023

Det viktigaste för att hedersnormerna ska kunna brytas är inte straffrättsliga punktinsatser  RFSU, Altinget 20.11.2023

Tidöavtalet riskerar att försämra kvinnors liv  Sveriges kvinnoorganisationer 

Kvinnogrupper: Utvisa prostituerade är att straffa offren  Aftonbladet 17.10.2022

Media

L:s förslag är en dröm för hedersförtryckare  ETC 10.3.2024

Genetiker: Kusingifte ger lägre risk än många tror  SvD 28.11.2023

Hot om utvisningar kan göra det svårt att komma åt människohandlare  SR 21.10.2023

Kommentarer