Kunskapssamhället


© Igor Zakharevich

"Ett kunskapssamhälle handlar inte om hur mycket några få i toppen vet, utan om samhällets samlade kunskapsnivå och intellektuella förmåga. - Kunskap kan ingen äga och dess värde står i direkt relation till användningen den." 
https://flyktlinjer.blogspot.com/2020/02/vad-kannetecknar-ett-kunskapssamhalle.html 

Tidöavtalet och kunskapssamhället

  • Högskolor och universitet: Förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet. 
  • Forskning: Företagen bör ha goda incitament att investera i forskning.
  • Skolan: Kunskapsresultaten i den svenska skolan ska lyfta. 
  • Biblioteken: Kvaliteten av biblioteken i skolan ska regleras. 
  • Folkbildningen: Systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras.
  • Information: Public service ska utvecklas.

Regeringen och SD

Mats Persson: Färre ska läsa fristående kurser  SvD 9.4.2024

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet 22.6.2023

Reglerna för forskare ska ses över  17.5.2023

Skatteregler som gynnar forskning och utveckling - en översyn av FoU-avdraget och expertskattereglerna  Dir 2023:81  Redovisning 15.1.2025

Johan Pehrson (L): Utbildning ska mota arbetslösheten  SR 11.2.2023

Redovisning

Myndighetsanalys av Universitets- och högskolerådet  Statskontoret 2024:7. 26.4.2024

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation  SOU 2023:59  11.10.2023

Statlig forskningsfinanciering  SOU 2023:19  11.5.2023

Framtidens yrkeshögskola - stabil, effektiv och hållbar  SOU 2023:31  22.6.2023

Rapporter

Akademisk frihet i Sverige. Regeringsuppdrag om lärosätenas arbete med att främja  och värna akademisk frihet  Universitetskanslerämbetet 2024, Dnr. 111-00127-23

Om akademisk frihet  Shirin Ahlbäck Öberg, SULF XLIII, 2023

Media

Om indragen finansiering av utvecklingsforskning: Se även Biståndet

Roland Paulsen: Tillsätt hellre en utredning om massproduktionen av ekonomer  DN 21.5.2024

https://www.dn.se/kultur/roland-paulsen-tillsatt-hellre-en-utredning-om-massproduktionen-av-ekonomer/ 

Ny rapport: Politisk styrning och finansiering största hoten mot akademisk frihet  DN 15.5.2024

Ny modell för forskningsfinansiering riskerar slå mot skola på vetenskaplig grund  Altinget 3.5.2024

Klåfingriga politiker vill göra universitet till fabriker  Uppsala universitet, DN 16.4.2024

Fristående kurser är universitetets DNA  Rektors blogg, Lunds universitet 15.4.2024

Ida Östenberg: Hur kan Liberalerna fortfarande kalla sig för ett bildningsparti?  DN 11.4.2024

Ska vi bedriva den bästa forskningen och undervisningen kan vi inte agera poliser  Lunds universitet, Sydsvenskan 18.12.2023

Var är den massiva satsningen på humaniora och samhällsvetenskap, Persson?  Altinget 14.12.2023

Regeringen straffar världens fattiga när den kapar anslagen till utvecklingsforskning  Tre forskande vårdorganisationer, Altinget 12.12.2023 

Regeringen drar ner på studentinflytandet  Altinget 26.9.2023

Regeringen satsar på 6G - men kritiseras för minskade forskningsanslag  DN 26.9.2023

Angiveri har ingen plats i akademin  Rektorsbloggen, Uppsala universitet 20.9.2023

Vid nästa pest får vi sota för biståndsbesluten  DN 2.9.2023

Grundkurs i akademisk styrning  SvD 30.6.2023

En besparing som gör oss fattigare  Mälardalens universitet 3.7.2023

Man slänger helt enkelt skattepengar i sjön  Chalmers 2.7.2023

Regeringen skadar den högre utbildningen  SvD 30.6.2023

606 forskare: Att dra in anslagen till utvecklingsforskning är förödande  Aftonbladet 30.6.2023

Rektor om regeringens beslut att stoppa medel: "Respektlöst"  Umeå universitet 29.6.2023 

Regeringen stryper anslag till utvecklingsforskning - kritiseras för politisk styrning  DN 28.6.2023

Regeringen saboterar svensk forskning  DN 28.6.2023

Personalbrist står i vägen för den gröna industriella revolutionen i Norrland  Altinget 30.5.2023

Trots kritiken - regeringen står fast vid kortare mandat på universiteten  SR 16.5.2023

Regeringen bytte ut hälften av expertkommittés ledamöter  Dagens Arena 8.5.2023

Oro på universiteten - regeringen anklagas för politisk styrning  DN 27.4.2023

Regeringen stryper bidrag till arbete mot antisemitism  ETC 2.12.2022

"Woke-vänster" inte hotet mot akademin  SvD 12.2.2024

Osäkra anställningar sänker svensk forskning  Slutreplik DN Debatt 4.11.2023

Svaga drivkrafter för relevans och spets sänker svensk forskning  Replik DN Debatt 31.10.2023

Tidöavtalet är ett hot mot den akademiska friheten  DN Debatt 31.10.2022

Kommentar: Så påverkar Tidöavtalet studenterna  SFS 14.10.2023

Kommentarer