Biblioteken

 

Minibibliotek i Högsbohöjd. Från Wikipedia.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska "verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning". Varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. (Från Wikipedia och Skolverket)

Biblioteken och Tidöavtalet

Biblioteken nämns på ett fåtal ställen i avtalstexten. 

  • Tydligare reglering av kvaliteten i skolans verksamhet, bland annat beträffande biblioteken.
  • Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Riksdagen

Skriv under

Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!  DIK

Media 

Se också Angiverisamhället (under publicering).


Kommentarer