Kultursamhället

 


Till kulturen brukar vi räkna litteratur, musik, konst, scenkonst och mycket annat.

Om kulturen i Tidöavtalet

  • Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde gentemot nyttoändamål.
  • Principen om armslängds avstånd ska upprätthållas.
  • Fler långa stipendier för kulturskapare bör inrättas. En översyn av stödet till enskilda kulturutövare görs i syfte att möjliggöra fler långa arbetsstipendier utöver de som finns i dag.
  • En svensk kulturkanon ska tas fram. Ett uppdrag ges att tillsätta fristående expertkommittéer i syfte att inom skilda kulturformer ta fram förslag på svensk kulturkanon. Tillsättningen av ledamöter i expertkommittéerna ska utgå från konstnärlig kompetens i respektive fält.

Från departementen

Regleringsbrev för 2023 avseende Statens kulturråd  22.12.2022

Regeringen och SDMinistern om kritiken: Visst är det galet?  Parisa Liljestrand, SvD 2.2.2023

Budgetunderlag 2023 - 2025  Kulturrådet mars 2022

Redovisning


Utgiftsområde 17, kultur, medier, trossamfund och fritid  Kulturutskottets betänkande 2022/2023:KrU1 

Remissvar

Oppositionen


MediaKultureliten är en del av det bortskämda Sverige  Sophia Jarl (M), Expressen 23.8.2023


En statlig kanon hör inte hemma i en demokrati  35 författare, Expressen 8.11.2022

Vad är kulturkanon?

Från Wikipeda: "En kulturkanon, även kulturell kanon, efter den religiösa betydelsen av ordet kanon, är ett rättesnöre för kultur. Tanken är att det finns vissa verk som är särskilt framträdande och karakteristiska och som därmed kan utgöra en del av en kulturkanon över ett land, en tid eller en civilisation."

Uttalas kulturkánon, som i sångsättet kanon. 

Kultur och demokrati

Kommentarer