Informationssamhället

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten 1766.

Yttrande- och tryckfriheten är grundbultar i en demokrati. Samtidigt har staten intresse av att medborgarna har tillgång till saklig och neutral information. Detta har lösts bland annat genom presstöd och inrättande av public service (statlig radio och TV). 

 Tidöavtalet och informationssamhället

  • Mediernas frihet ska värnas, och mångfalden av olika medier ska främjas. 
  • Public servicemediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas. 
  • I ett delvis nytt medielandskap behöver public service-verksamheten utvecklas, som en del av den demokratiska infrastrukturen. 
  • En studie ska göras av hur det nya medielandskapet påverkar förutsättningarna för enskildas opinionsbildning. 
  • Intresset av transparens och enskildas ställning i förhållande till dominerande sociala plattformar ska särskilt bevakas.
Se också Folkbildningen.  

Regeringen, SD och myndigheter

Tidsbegränsat stöd föreslås till tidskrifter  DN 7.3.2024

Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter  Ds2024:4  Kulturdepartementet 7.3.2024

Frågor och svar om förordningen om mediestöd  Kulturdepartementet 1.12.2023

SD-ledamot: Public service har brustit i rapporteringen om Gaza-kriget  Altinget 24.11.2023

Efter kritiken - nya mediestödet klubbas i riksdagen  Altinget 15.11.2023

Ett förstärkt skydd för personuppgifter på tryck- och yttrandefrihetsområdet  Dir 2023:145  21.10.2023

Budgetpropositionen för år 2024  Tidningsutgivarna 20.9.2023

Ett hållbart mediestöd för hela landet  Prop 2022/23:133  20.6.2023

Uppdrag att se över förutsättningarna för ett tidsbegränsat stöd till vissa tidskrifter  Dnr. Ku2023/00732  8.6.2023  Redovisning 15.3.2024

Kommittédirektiv: Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service Dir 2023:27  23.2.2023  Utredare Göran Hägglund. Redovisning 30.4.2024

Uppdrag till Statens medieråd att förbereda överföring av uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv samt förbereda en avveckling av myndigheten  Dnr Ku2023/00116  14.2.2023

Sida avslutar sitt stöd till civilsamhällets kommunikationsarbete  Sida 17.1.2023

Budgetpropositionen för år 2023  Tidningsutgivarna 8.11.2022

Redovisning

Ansvar och oberoende - public service i oroliga tider  SOU 2024:34  13.5.2024  Utredningen handlar om hur public-service uppdraget ska regleras under åren 2026-2033. Den innehåller bland annat förslag om samordning av SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion och en skrivning om minskad närvaro i sociala medier.

Ett hållbart mediestöd för hela landet  Ds2002:14  27.6.2023

Remissvar

Remiss DS 2022:14 Ett hållbart mediestöd för hela landet  Dnr Ku2002/01230  27.6.2022  Remisstid 30.9.2023

Remiss föreskrifter om mediestöd  Tidningsutgivarna 31.8.2023

Ny lag

Ett hållbart mediestöd för hela landet (Betänkande 2023/24:Ku3)  Riksdagen 15.11.2023

Oppositionen

Stora skiljelinjer i synen på public services framtid  S, C, MP, V 14.5.2024  

S vill att mediestödet görs om: "Historiskt viktig fråga"  Altinget 21.9.2023 

Riksdagsmotioner om mediestödet  Tidningsutgivarna 21.9.2023

S: Därför slår vi vakt om public service  SvD 20.4.2023

Rapporter

Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service. Genomgång och analys av den parlamentariska public service-kommitténs direktiv  Oberoende PS, Arbetsmaterial 20.3.2023

Media

Avskaffa det nya mediestödet  Syre 12.6.2024

EU-domstolen ska inte ha makten över svenska medielagar  Journalistförbundet, Altinget 27.5.2024

Public service-utredningen oanvändbar. Oavsett perspektiv  Ledarsidorna 14.5.2024

Stor oenighet kring public service-utredningen  DN 13.5.2024

Anders Q Björkman: Kan public service bli som förr? SvD 13.5.2024

Svensk försvarsindustri påverkas negativt av regeringens passivitet  Ledarsidorna 13.5.2024

Svenska regeringar hotar att binda mediernas händer  10 organisationer, DN 2.5.2024

Jan Scherman: Regeringen vill slakta public service och inskränka dess oberoende  DN  25.4.2024 

Medieföretag kan få näringsförbud på grund av en kontroversiell publicering  Journalisten 10.4.2024

Nils Funcke: Ska public service vara oberoende eller en del av totalförsvaret?  DN 1.3.2024

Fria fantasier om mediestödets utformning  Journalisten 19.2.2024

Thomas Mattsson: Mediestödet är underfinansierat  Journalisten 15.2.2024

10 procent av svenskarna saknar lokala media  Konkret 19.1.2024

Nils Funcke: Nu införs de nya lagarna som begränsar yttrandefriheten  DN 2.1.2024

Nils Funcke: Så monteras den svenska yttrandefriheten ner steg för steg  DN 29.11.2023

Tidöpartierna är en kris för rättssäkerheten  Elsa Kugelberg, DN 27.12.2023

Replik: Befängd kritik från Tobias Andersson gällande SVT:s bevakning  Altinget 27.11.2023

Experter: Krav på hederligt leverne kan hota yttrandefriheten  DN 24.11.2023

Regeringens politik leder till utbredd tidningsdöd i hela Sverige  Arbetet 15.11.2023

Oro för ett tystare civilsamhälle efter kraftigt minskade bidrag från Sida  Giva Sverige 9.11.2023

Folkbildningen viktig för medie- och informationskunskapen  Folkbildningsrådet 2.11.2023

Detaljerna om Sveriges radios sparpaket - sex faser som ska genomföras till april  Dagens Media 27.10.2023

Nytt mediestöd - framtid på spel för tidningarna  Aftonbladet 16.10

Viktigt med beslut om nytt mediestöd  Journalistförbundet 15.10.2023

Tidölaget vill stoppa allt medialt motstånd  ETC 26.9.2023

Tidningsdöd hotar med det nya mediestödet  Aftonbladet 21.9.2023

Högerkritiken mot public service är felaktig  Jesper Strömbäck, Borås tidning 9.9.2023

Nils Funcke: Därför motsätter jag mig mediestödsförslaget  Altinget 6.9.2023

Regeringens handläggning av nya mediestödet är ett haveri  Journalisten 4.9.2023

Medieforskare oroar sig för public service framtid  Stockholms universitet 2.7.2023

Mediemångfalden på väg att slaktas  Global 30.6.2023

De är vinnarna och förlorarna på nytt presstöd  SvD 20.6.2023

Vilka tidningar kommer överleva det nya presstödet?  ETC 17.6.2023

Regeringen beslutar om nytt mediestöd - lokaljournalistik prioriteras  Altinget 16.6.2023

Tidningen Dagens framtid är i fara  Dagen 15.6.2023

Nu finns chansen att uppgradera public service  Timbro 7.3.2023

Organisation startar skuggutredning om public service  Dagens media 7.3.2023

All anledning till oro för public services framtid  Dagens arena 2.3.2023

Public service-utredningen är viktig för demokrati  UR 24.2.2023

Nya public service-direktiv väcker kritik  AiP 24.2.2023

Spretiga direktiv inför ny PS-utredning  Journalistförbundet 23.2.2023

Public service-utredning i en osäker tid  SR 23.2.2023

Utredningsdirektiven ett steg i rätt riktning  Tidningsutgivarna 23.2.2023

Valet 2022: Politiken, media och nyhetsagendan  Rapport, Researchgate. Institutet för mediastudier 2023

Förslag om straff för kanaler som hotar rikets säkerhet möter skarp kritik  DN 24.11.2022

Så påverkas mediebranchen av regeringens kulturbudget  Dagens media 8.11.2022

Yttrandefriheten - den mänskligaste rättigheten? Hans-Ingvar Roth 17.6.2022


Kommentarer