Byråkrati och styrning

Rosenbad där regeringskansliet är beläget. Foto Holger Ellgaard (beskuret).

Hur ett land styrs är viktigt för att demokrati ska upprätthållas. Lobbyism och korruption är kända hot. Men även byråkratins utformnning och vilka regler som gäller för den kan påverka demokratin.

Tidöavtalet och styrning

Se också Demokrati och mänskliga rättigheter  

I Tidöavtalet skriver man om styrning av myndigheter och statliga verk. 

 • Ny styrning för Vattenfall och Energimyndigheten
 • Begränsning av antal myndigheter i tillståndsärenden
 • Brottsbekämpande myndigheter ska få direktåtkomst till andra myndigheters databaser
 • En ny jakt- och viltvårdsmyndighet
 • En ny myndighet för utbetalningar från stat och kommuner
 • Återinfört tjänstemannaansvar

Från departementen och regeringskansliet

Uppdrag til Statskontoret att göra en analys av Socialstyrelsen  Dnr S 2024/00899  Delredovisning 1.11.2024. Slutredovisning 15.4.2025. 26.4.2024

Regeringskansliets nya direktiv: Den som arbetar för Tidöavtalet kan få högre lön  DN 30.11.2023

Uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring  (MUCF och SST) Dnr. S2023/03010  14.11.2023

Följande myndigheter planeras att slås ihop:

 • Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och TV slås ihop till Mediemyndigheten 
 • Statskontoret och Ekonomistyrningsverket
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket
 • Statens kulturråd och Konstnärsnämnden
 • Fastighetsmäklarnämnden och Konsumentverket 
 • Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och MUCF 
Myndigheten för totalförsvarsanalys startade 1.1.2023.

Regeringen, regeringspartierna och SD


Redovisning

Publikationer och remissvar  Statskontoret

En form för kollektivt beslutsfattande - En kartläggning och prövning av nämndmyndigheter  Statskontoret 2024:11. 11.6.2024

Statens styrning med statsbidrag till kommuner och regioner 2023 - Antal, omfattning och innehåll  Statskontoret  3.5.2024

Partipolitiska lotterier  Ds2023:3  Finansdepartementet  1.3.2024

Kraftsamling. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret  DS 2023:34  Försvarsdepartementet 19.12.2023

Ekot erfar: MSB görs om - föreslås ha annat fokus  SR 19.12.2023

Stärkt konstitutionell beredskap. Betänkande av Kommittén om beredskap enligt regeringsformen  SOU 2023:75  27.11.2023

Oppositionen

Politisk strid om vad MSB ska göra  DN 19.12.2023

Vad ska du göra för att minska korruptionen, Strömmer? (S)  Altinget 6.12.2023

Statsministern KU-anmäls efter löneavslöjande  (S, V, MP) Altinget 5.12.2023

S kritiska till Tidölönerna på Regeringskansliet: "Saknar motstycke i svensk förvaltningshistoria"  DN 30.11.2023

Regeringen kan få mera makt i kristid - MP kritiskt  Altinget 29.11.2023

Ännu ingen utredare på plats för myndighetsrensning  Altinget 22.11.2023

Kritiken: Sammanslagna myndigheter kan leda till kompetenstapp  Altinget 20.9.2023

Regeringen utreder myndighetssammanslagning  Altinget 14.9.2023

Seminarier

Är staten full med aktivister? Oberoende statsförvaltning i en polariserad tid  Almedalen 26.6.2024

Media

Regeringen utesluter inte förbud mot S lotterier: "Har inte med det att göra"  Aftonbladet 1.3.2024

Förslag: Beskatta partilotterier  SvD 1.3.2024

Tidöpartierna urholkar tilliten när de misstänkliggör statliga tjänstemän  ST och SEKO, Altinget 20.12.2023

Politisering av opolitiska tjänstemän är en farlig väg  SSR, Altinget 1.12.2023

Lägre arbetsglädje på nya superdepartementet  Altinget 30.11.2023

Värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken  Akavia  nov 2023

Anställda som jobbar för Tidöavtalet prioriteras - kan få högre lön  Altinget 30.11.2023

Statsvetare om Tidölönerna: "Vem har sanktionerat det här?"  DN 30.11.2023

Avsnitt 17. Budget 2024 - tuffa tag eller rimlig effektivisering?  Podd. ST 28.9.2023

Myndighetssammanslagning döms ut: "Ett slag i ansiktet"  Altinget 22.9.2023

TCO i Almedalen: Tystnadskultur och rädsla för att göra fel. Kan ett utökat tjänstemannaansvar skada demokratin?  TCO 29.6.2023

Myndigheter kan slås ihop när regeringen vill spara pengar  Läkartidningen 20.3.2023

När den här juridiken aktiveras sker en radikal omställning av hela samhället  Johan Hirschfeldt, Dagens Juridik 25.3.2023

Regeringen vill se över tjänstemannaansvar i utredning om korruption  Arbetsvärlden 31.1.2023

Vad händer när tjänstemannaansvaret införs på nytt i Sverige  Mats Lönnerblad, Dagens Juridik 12.12.2022

Därför är det fel att återinföra tjänstemannaansvaret  Daniel Swedin, Arbetet 20.10.2022

Nya civilministern om utvecklat tjänstemannaansvar: "Vi får se hur långt vi kan gå"  Dagens Samhälle 19.10.2023

Regeringskansliet

Tjänstemännen på regeringskansliet ska vara politiskt oberoende och tjäna alla regeringar.

Läs om tjänstemännens roll: Politiker och tjänstemän i Regeringskansliet  Laila Freivalds, Sten Heckscher, Svensk Juristtidning 2018

Sveriges myndigheter

Det finns omkring 340 Myndigheter under regeringen enligt Statskontoret. År 2000 var antalet 640, och 1999 var de 1 300. 

Riksrevisionen, Riksbanken, JO samt Riksdagsförvaltningen lyder under Riksdagen.  


Kommentarer